Pages

Saturday, May 14, 2011

Ordlista: Ambivalent katatoni

Eftersom jag har gjort en hel illustration till vad som låter som en diagnos kan jag ju lika gärna förklara vad ambivalent katatoni är för något. Det kan vara ett stressrelaterat psykbryt då man vet att det är hälsosamt att hålla sig själv kvar i ett totalt avstängt tillstånd, men något utanför pockar kanske på uppmärksamhet så att man måste ta ställning till om man ska ta sig ur det avstängda och fortsätta att befinna sig i den stressande situationen eftersom det kan vara mer praktiskt att vara närvarande just då.

En annan betydelse är att man är apatisk och tycker att man borde ta sig ur det. Apatin är behaglig för att den innehåller mindre ångest, och om man sätter igång med något riskerar man att tappa vad som kan vara ett nästan meditativt tillstånd. Men vinsten kan vara att apatin tillslut försvinner helt och hållet när man bara gör något.

No comments:

Post a Comment