Pages

Thursday, December 16, 2010

Är introverta och extroverta människors hjärnor olika?


Jag har just gjort ett arbete om Myers-Briggs, ett känt personlighetstest baserat på teorier av Carl Jung. Det gjorde kanske att jag reagerade lite extra mycket när jag lyssnade på SR:s vetenskapsnyheter och hörde om ny forskning gällande skillnader mellan extroverta, och introverta människor. Inslaget handlade om att introverta människor har lättare att handskas med sömnsvårigheter, men jag tyckte inte att det gavs någon bra förklaring till varför. Istället fastnade jag för vad som kort nämndes om skillnader i hjärnan, mellan introverta och extroverta människor. Jag började googla, och hittade information om neurologiska studier, som sade mycket mer än jag hade räknat med.

Med hjälp av PET-scannning, kan man se vilka områden i hjärnan som är aktiva. Bilderna ser ut som bilder från värmekameror, med en färgskala från rött (hög aktivitet) till blått (låg aktivitet). När man studerat skillnader mellan introverta och extroverta människor med hjälp av den här metoden, har man tyckt sig se att de favoriserar olika delar av hjärnan.
Introverta människor hade oftare hög aktivitet i frontalloben, och den främre delen av thalamus. Områden som används för tankearbete, såsom problemlösning och planering.
Extroverta människor, hade större aktivitet i bakre delen av thalamus, temporalloberna, och delar av det limbiska systemet. Det är delar av hjärnan som bland annat arbetar med att bearbeta sinnesintryck, och som aktiveras när vi koncentrerar oss på att se och lyssna.

I vilken situation vi än befinner oss i, skulle alltså en introvert människa vara mer benägen att fundera och reflektera, medan extroverta människor tar in mer av informationen från omgivningen. Denna beskrivning av olika sätt att fungera, stämmer väl överens med Jungs teorier. Hans definition av de två olika typerna, handlar inte bara om att den ena är tystlåten, och den andra social. Han talade också om varifrån vi får vår energi och motivation. Introverta människor hämtar sin energi inifrån, från sitt eget tankeliv, medan extroverta hämtar sin utifrån, från upplevelser och social interaktion.
Det handlar alltså inte bara om att vara blyg eller inte, utan om vilka sorters behov vi har.


Något som kan påverka de olika beteendena, är också hur pass långa vägar signaler i hjärnan tar. Introverta människor är på många sätt långsammare. De tar längre tid på sig när de funderar, reagerar på någonting, eller ska ta ett beslut. Forskare tror att detta beror på att signalerna i deras hjärnor, helt enkelt inte är lika snabba som hos extroverta människor. Det låter illa, som om det skulle handla om en bristande intelligens, men själva kvalitén på tankarna påverkas inte av tiden det tar för dem att skapas. Tvärtom kan reflektionsförmågan, och den längre tiden som naturligt ges åt tänkandet, ge funderingar av ett större djup. Däremot blir det svårare för introverta människor att hänga med i ett samtal där många pratar samtidigt, och komma med kvicka kommentarer.
Eftersom områden av hjärnan som arbetar med sinnesintryck inte är uppövade, blir introverta människor fortare trötta i stökiga miljöer. De föredrar lugnare miljöer, och mindre grupper av människor, där sinnesintrycken är färre.

Stresskänslighet, har bland annat att göra med hur hjärnan reagerar på dopamin. Det är en signalsubstans som tillhör belöningssystemet, vars halter höjs av olika sorters spänning. Studier har visat att extroverta människor, verkar ha en högre tolerans för dopamin. De behöver alltså mer av det för att känna sig nöjda, vilket gör att de söker sig till stimulerande miljöer och aktiviteter.
Introverta människor behöver inte lika mycket dopamin, för att uppnå samma känsla av spänning. Riskerna hos dem är större, att halten blir så hög att den övergår i stress. Det gör att de föredrar en annan belönande signalsubstans, acetylkolin, som bildas vid lugna och rofyllda aktiviteter, och höjer känslan av harmoni.

I ett stressigt samhälle, har kanske extroverta människor därför lättare att klara sig. Det finns givetvis många sorters arbeten, men när vi söker arbete, skadar det aldrig att kunna beskriva sig själv som glad, utåtriktad och stresstålig.
Om detta är vad man söker, missar man kanske de kvalitéer som skulle vara vanligare hos introverta personer. Deras sätt att fungera, och behandla information, övar upp förmågor som kräver djupare reflektion och koncentrerat tankearbete.

Vilken status de introverta människorna har, varierar mycket beroende på vilket land man talar om. I Sverige föredrar vi lagom högljudda människor, medan samma sorts människor skulle kunna ses som blyga i USA, och burdusa i Japan.
Introverta och extroverta människor irriterar sig lätt på varandra. Vi stör oss på att någon är stimmig och tar för mycket plats, eller på att någon annan är seg och oentusiastisk.
Genom ökad kunskap, blir det kanske lättare för oss att sluta fred med varandra.Tyvärr kunde jag inte ta reda på exakt var
och av vem all forskning bedrivits.
Artiklar refererar till andra artiklar refererar till andra artiklar osv.
utan att det någonstans står exakt vad det handlar om.

Den information jag fått tag på, har jag i alla fall hämtat här:

http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=introvert+s%C3%B6mn&x=0&y=0
http://www.selfgrowth.com/articles/Introverts_Sleep_and_the_Introvert_Brain.html
http://www.suite101.com/content/extroversion-v-introversion-a24464
http://www.uthealthleader.org/archive/mind_body_soul/2005/introvertsvsextroverts-1221.html
http://www.scienceagogo.com/news/19990228212951data_trunc_sys.shtml

http://briankim.net/blog/2007/10/top-5-things-every-extrovert-should-know-about-introverts/

http://www.articlesbase.com/psychology-articles/introvert-tip-top-3-ways-the-introvert-and-extrovert-brains-differ-863601.html

http://serendip.brynmawr.edu/biology/b103/f03/web1/nkrimgold.html

No comments:

Post a Comment