Pages

Friday, December 17, 2010

Kemin som påverkar vår psykiska hälsa
För det mesta tänker man på nervsystemet som ett nät av trådar, där elektriska impulser tar sig fram och för information vidare från cell till cell. Inte lika ofta tänker man på hur kemiska ämnen också bär information mellan nervceller. Dessa kemiska ämnen kallas för signalsubstanser. Det mest kända är kanske adrenalin, men serotonin och dopamin har det också talats mycket om i samband med psykiska sjukdomar och beroende.

På 80-talet började Prozac som det första SSRI-preparatet i världen att användas, och sedan dess har många fler antidepressiva mediciner kommit till. Man behöver dock inte äta mediciner för att påverka kemin i hjärnan, det gör man också via sin kost och motion, eller brst på motion.


Serotonin

Är den mest omtalade signalsubstansen i sammanhang där man pratar om psykofarmaka och särskilt vår vanligaste psykiska sjukdom: depression. Den större delen, ca 80 procent av kroppens serotonin, finns däremot i magen där den hjälper tarmarna att arbeta. Vi har också serotonin i blodet som har stor betydelse för sårläkning.

Serotonin uppstod tidigt i nervsystemets evolution. De flesta djur, och även en del växter, har det i sig. Hos växter samlar serotoninet in giftig ammoniak och hindrar det från att släppas ut i naturen när växten är döende.

Hos människor är serotoninet inblandat i sömn, vakenhet, aggressivitet, aptit och sexuell lust. Man kan se det som dopaminets motsats. Båda hör till belöningssystemet, men medan dopamin ger ökad aptit och sexlust, minskas dessa av serotonin. Man känner mättnad och nöjdhet.
Ännu ett motsatsförhållande är att dopamin höjer smärttröskeln medan serotonin sänker den. Hos vissa djur finns serotonin i giftet de använder för att döda sitt byte, troligtvis för att det ska öka smärtan.

Man kan känna sig nöjd och glad av sötsaker, alkohol och narkotika till följd av en höjd serotoninnivå. När effekten slutat verka är det tyvärr vanligt att man känner sig mer depressiv än tidigare.
Psykedeliska droger som meskalin och LSD verkar genom att höja serotoninnivån.
Ett team med svenska forskare har gjort upptäckten att högre nivåer av serotonin kan ge spirituella upplevelser, som påminner om de man kan få av olika sorters narkotika. Frågan blir de om serotonin haft ett finger med i spelet, vid skapande av religioner.

När halterna är för låga resulterar det i en depressiv, ångestfylld och lättirriterad sinnesstämning. Det är dock en förenkling att säga att en depression enbart beror på serotonin.


Adrenalin

Stresshormon sätter kroppen i beredskap för att fly eller slåss. Adrenalin får pulsen att höjas, nedbrytningen av socker och fett ökar takten, och blodflödet till hjärta och muskler ökar för att höja den fysiska prestationsförmågan i situationer där det behövs. Även adrenalin kan orsaka psykiska problem, när det utsöndras utan verkliga yttre hot och orsakar panikattacker.Noradrenalin

Precis som sin släkting adrenalin är noradrenalin ett stresshormon och fungerar på många sätt likadant. En intressant skillnad är att det till skillnad från adrenalin justeras med vissa sorters psykofarmaka.
SNRI-preparat påverkar både serotoninet och noradrenalin. Den positiva effekt som kommer av att det senare höjs är bland annat att vakenheten höjs när man vid depressioner annars kan känna sig håglös och apatisk.
Flera områden hos deprimerade människor är mindre aktiva än hos andra. Noradrenalin kickar igång hjärnan lite grann, och skapar entusiasm och optimism. Ämnet är också bra för regleringen av sömn och aptit.

Mediciner som Ritalin, vilka ges till människor med ADHD, höjer dopaminet och noradrenalinet.


Dopamin

Till att börja med trodde man att dopamin bara var ett förstadium till noradrenalin och inte hade någon funktion utöver det. Nuförtiden vet man bättre. Dopamin har bland annat stor betydelse för kontroll av våra rörelser. Parkinsons sjukdom orsakas av dopaminbrist, och kännetecknas av att rörelser blir långsamma och svårare att påbörja. Huntingtons sjukdom - även kallad danssjukan - beror på för höga dopaminhalter och fungerar också motsatt med ofrivilliga, ständigt pågående rörelser. På samma sätt kan psykofarmaka (oftast antipsykotiska mediciner) ha ofrivilliga rörelser med bland sina biverkningar.

Dopaminet är smärtstillande och gör att man känner sig glad. Det höjer koncentrationen och inlärningsförmågan. Man kopplar det också till lustfyllda upplevelser vid sex-, mat- och kulturupplevelser. Även brist på dopamin kan ligga bakom en depression, det kan också ge sömnbrist och koncentrationssvårigheter.

Låga halter av amfetamin används ibland mot ADHD, och hjälper genom att höja dopaminhalten.Hur man påverkar de olika signalsubstanserna med hjälp av mediciner,
kommer jag eventuellt lägga ut en text om senare.

No comments:

Post a Comment