Pages

Friday, December 17, 2010

INFJ och INTJ

I mer sentimentala perioder händer det att mitt resultat av MBTI blir INFJ, men oftast INTJ.INTJ står för introvert, intuitiv, tänkande och bedömande. Den starkaste funktionen, hos både INTJ och INFJ, är introvert intuition.

När jag beskriver enskilda personlighetstyper gör jag det som om de vore helt renodlade, vilket de ju egentligen aldrig är.


INTROVERTA INTUITIVA TYPER (INFJ och INTJ)
Introverta intuitiva människor, är av en mystisk och dagdrömmande sort. Deras bristande uppmärksamhet på omgivningen leder till att de lätt går vilse, tappar bort saker, eller inte uppfattar vad någon har sagt. De berörs av yttre händelser, men bryr sig mer om vad stimuli utifrån har utlöst i det inre. I sina tankar, tycker de om att befinna sig på gränsen till det omedvetna.
Sinnesintrycken har dålig skärpa, och olika fysiska upplevelser kan kännas svårtolkade. Detta leder till en ökad risk för hypokondriska problem.

INFJ

Intuitionen hos INFJ, är riktade mot känslor. De har en bra förståelse för andra människor, och bakomliggande motiv och problem i olika situationer. Själva kan de verka mystiska, och svårare att förstå sig på.
Idealistiska föreställningar kan locka till olika sorters aktivistiskt arbete. INFJ:s vill förbättra världen, och motverka orättvisor. De ser till att vara inställda på vad som är viktigt här i livet, och har också en uppfattning om vad som är viktigt för mänskligheten i stort.

INTJ

Från tidig ålder hittar INTJ:s intresseområden, som de specialiserar sig i. De kan utstråla ett självförtroende, som brukar handla om just de kunskaper de vet att de bär på. Ändå kan det finnas brister i lusten, och orken att marknadsföra den egna kompetensen, och INTJ:s kommer inte alltid så långt i karriären, som de skulle ha kunnat.
Perfektionismen kan bli ett problem, då de kräver för mycket av både sig själva, och andra.

INTJ:s har en ovanlig kombination av både fantasifullhet, och ordningsamhet. De har huvudet i det blå, samtidigt som de är pålitliga och punktliga. Däremot kan de ha problem med auktoriteter, eftersom de inte diskriminerar, i sina åsikter om vem de tycker gör ett bra, eller ett dåligt jobb.
I relationer, särskilt romantiska, kan problem uppstå. Uttryckande av empati och uppskattning kommer inte lika naturligt som uttryckande av tankar.

No comments:

Post a Comment