Pages

Wednesday, July 9, 2008

Ordlista: Sömnfobi

Sömnfob
Ovilja att låta tiden gå förbi obevakad, eller undvikande av obehaget att inte kunna somna

Finns "på riktigt" under namnet hypnofobi där helt andra förklaringar ges.

No comments:

Post a Comment