Pages

Saturday, August 16, 2008

Hikikomori

Hikikomori: Ett japanskt begrepp för samhällsfenomenet ungdomar som isolerar sig, även ett ord för dessa människor själva. Den typiska hikikomorin är en son i en medel- till överklassfamilj som bor hos sina föräldrar och vägrar lämna huset pga torgskräck/social fobi.
Att det förekommer just i Japan till den grad att man har gett problemet ett eget namn beror troligtvis på att kulturen värdesätter disciplin för högt för tidigt, och har stela sociala regler som ser negativt på utbrott av privata känslor och tankar.Ur animé-serien Welcome to the NHK!

No comments:

Post a Comment