Pages

Friday, December 10, 2010

Mänskligt beteende för aliens

Mänskligt beteende är förutsägbart - i andra fall vansinnigtEn passande attityd bör antas för varje situation
Var uppmärksam!
Anpassa dig och ge gensvar
Le eller le inte
Se ledsen arg eller glad ut
De förväntade känslorna ska uttryckas i konversationen
Dina valda ord måste vara de rätta
För varje svar finns ett litet urval av fraser
Lär dig denna ordlista utantill och ditt svar kommer bli automatiskt, naturligt
Med rätt träning kommer muskler och ord snart kopplas samman
En människa med ett naturligt beteende visar ansiktsuttryck som matchar de rätta orden som är noggrant utvalda för varje enskild situation
Fram tills dess att du lär dig detta kommer ditt beteende vara oacceptabelt

No comments:

Post a Comment