Pages

Tuesday, February 15, 2011

Tips på vetenskapliga tankar och teorier som kommer att rubba din världsbild

Relativitetsteorin
Einstein kom fram till att tiden är mycket mer än bara våra klockor. Den påverkas av hastighet och gravitation. Vid ljusets hastighet, och vid den enorma gravitation som omger svarta hål, står tiden stilla. Om du ger dig ut i ett rymdskepp som färdas nära ljusets hastighet, kan du komma tillbaka efter vad du upplevt som en vecka, och upptäcka att många år har gått på jorden.

Boktips
About Time (I rättan tid) - Paul DaviesSträngteorin
säger att materiens minsta beståndsdel är strängar, som skapar olika partiklar genom att vibrera på olika sätt.
För att matematiken skulle gå ihop, kom man fram till att det måste finnas 11 dimensioner. Anledningen till att vi bara upplever höjd, bredd och djup, är att övriga dimensioner skulle vara mikroskopiska.

Boktips
The Elegant Universe (Ett utsökt universum) - Brian Greene
The fourth dimension - Rudy Rucker (om hur en fjärde dimension skulle upplevas)Kvantfysik
Newtons mekaniska världsbild rubbades i och med kvantfysiken. Man upptäckte att världen bland subatomiska partiklar är helt oförutsägbar. Exempelvis kan partiklar som egentligen inte borde kunna ta sig förbi ett hinder, låna energi någonstans ifrån, och ändå ta sig förbi det.

Dokumentär med Brian Greene:


Ljus beter sig som både vågor och partiklar. Istället för att säga att det är det ena eller andra, har man nu bestämt sig för att att det är både och.

Dubbelspaltexperimentet, visar fotoners underliga beteenden:


Quantum entanglement
Två elektroner som skapats tillsammans, verkar kunna kommunicera, och påverka varandra även på stora avstånd. Förändringarna sker dessutom simultant, vilket motstrider lagen om att inget kan färdas snabbare än ljusets hastighet.
Schrödingers katt
I ett teoretiskt experiment, där man låter oförutsägbarheten i kvantfysiken bestämma om en katt dör eller överlever, uppstår en paradox som säger att katten både är död och levande.

Boktips
In search of Schrödingers cat: Quantum physics and reality - John GribbinMänniskan version 2.0
Om hur vi stegvis kommer att förbättra våra kroppar med hjälp av teknologi, och bli cyborgs.

Boktips
The singularity is near: When humans transcend biology - Ray KurzweilAI och medvetandeforskning - Hur kommer man över tröskeln, då en AI kan reflektera över sin egen existens?Multiversum
Teorin handlar om att det finns fler universum än vårt, och att varje universum kan "föda" nya. Tanken uppstod bland annat pga. upptäckter inom kvantfysik. Det är omöjligt att bestämma exakt var en elektron befinner sig. En förklaring blev att den inte bara existerar i vårt, utan också i andra universum.
Teorin säger också att varje möjligt händelseförlopp utspelas någonstans, i detta multiversum.


BBC-dokumentär

Detta inlägg är lite av en fortsättning av"Verklig science fiction för olyckliga ateister".


2 comments:

 1. Intressant.

  Men vad vet vi egentligen?
  När vi studerar naturen så studerar vi även oss själva.
  Vad tycker du att detta säger om oss? Om verkligheten som vi ser och inte kan se, smaka, känna eller höra?
  Tror du att det existerar andra varelser para. med vår dimension/fysiska verklighet/frekvens?
  Tror du att det finns människor som kan se in i framtiden? "Prata med andar"? etc.

  När jag tittar på allt som jag "ser" så är det en förlängning av mig själv. Det är en fin tanke. Förstår du?

  Och så detta med medvetandet! Vilket mysterium!
  Det är med största sannolikhet det fenomen som modern vetenskap ALDRIG kommer att få ett riktigt svar på.
  Att veta vilka nervbanor som aktiveras när vi upplever nåt ger inte svaret, det finns ingen del i hjärnan där medvetandebiten kan placeras. Det är för SUBJEKTIVT och harkel harkel modern vetenskap bygger inte teorier på subjektiv forskning.
  Det är kanske möjligt att få en gemensam föreställning om medvetandet genom att föra samman psykologi, filosofi och fysik.

  ReplyDelete
 2. Jag tror inte på dimensioner i samma bemärkelse som du. Ordet används på olika sätt. Spirituella rörelser beskriver kanske andevärlden som en andra dimension, medan fysiken talar om rumsliga dimensioner (och en tidsdimension). Alltså upp, ner, höger, vänster osv.

  Jag tror inte heller att människor kan se in i framtiden, eftersom att jag inte tror att framtiden på något sätt redan finns. Och jag tror inte att man kan prata med andar eftersom jag inte tror på ett liv efter döden.

  Måste forskning inom fysik alltid ha med den subjektiva verkligheten i sina beräkningar? Forskning om vårt medvetande finns också, och jag tycker att båda är viktiga för sig. En människa med min syn på världen blandar inte ihop de två hur som helst.

  ReplyDelete